nBanner-desni-166x129e-mail:
sindiso@sbb.rs


Можете нас пронаћи и придружити нам се:

Канцеларија у Зрењанину
Краља Александра I Карађорђевића бр.6
Тел: 023 515 757

Канцеларија у Сомбору
Трг Светог Тројства 3
Тел: 025 420 093

Канцеларија у Новом Саду
ПЦ “Аполо”
Трг Слободе 3
Тел: 021 6616 886

navBar_bg
header_r
banner-javne-sluzbe1-a-siri
navBar_bg navBar_bg

О нама

Placeholder  Image Placeholder  Image
Placeholder  Image

ОСНОВАН НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЈАВНИХ СЛУЖБИ
 

   У складу са својим програмским опредељењима и документима усвојеним на последњој Скупштини, Независни синдикат просветних радника Војводине је, заједно са Независним синдикатом радника у култури Војводине и више синдиката запослених у органима локалних самоуправа и здравству, потписао 05.05.2010.г., Акт о оснивању Независног синдиката јавних служби Војводине. На тај начин наш Синдикат је постао један од оснивача првог синдиката кога чине само запослени у јавном сектору (јавним и услужним службама, државним органима, органима територијалне аутономије и органима јединица локалне самоуправе) и који су се удружили на начин различит од начина како су организовани традиционални синдикати у којима, у правилу, доминирају индустријски синдикати. НСЈС је основан са циљем да обезбеди бољи материјални и социјални положај запослених у јавном сектору и биће носилац активности око формирања оваквог синдиката на националном нивоу. Те активности биће започете по добијању Решења о упису Синдиката у Регистар синдиката при Министарству рада и социјалне политике. Лице овлашћено да заступа и представља НСЈСВ је проф. Хаџи Здравко М. Ковач, а седиште синдиката је у Новом Саду, улица Модене 5.

   У програмским документима Синдикат је зацртао да ће се, уз залагање за бољи материјални и социјални положај јавних посленика, залагати и за поштовање људских права и деловање правне државе, заштиту синдикалних права, поштовање уговорених заједничких интереса Синдиката, синдикалних и професионалних права чланства, сарадњу са другим синдикатима, савезима и конфедерацијама, те да ће заступати интересе Синдиката у сарадњи и преговарању са организацијама институцијама на националном нивоу, као и обављати друге послове у вези са образовањем чланства, информисањем, заступањем и др.Закључивањем и прихватањем Акта о оснивању, оснивачи су се обавезали да до првог редовног Конгреса заврше конституисање Синдиката на гранском принципу и у Извршни одбор делегирају, по паритетном принципу, своје представнике. При томе је прихваћено да нити један синдикат не може имати у органу управљања више од 49% гласова, односно мандата, без обзира на паритетни однос између грана. Напомињемо да је у току утврђивање репрезентативности за Независни синдикат радника у култури Војводине и да је НСПРВ већ утврдио репрезентативност. У току су преговори са синдикатима лекара и полиције око приступања НСЈС, а НСЈС остаје отворен за све синдикалне организације које тренутно не припадају нити једној синдикалној централи, а које чине запослени у установама и предузећима које претежно чине запослени у јавном сектору. Сви синдикати који желе приступити НСЈС дужни су, уз захтев за чланство, приложити Решење о упису у Регистар, одлуку о овлашћеном лицу, изјаву надлежног органа да прихватају Статут НСЈС, изјаву о броју чланова и изјаву да нису учлаљени у други савез или конфедерацију. Други начин приступања је оснивање нове организације, потписивањем приступница НСЈСВ, у чему ће стручне службе новим члановима синдиката пружити сву потребну помоћ.

   Како је у току прекомпоновање свеукупне сцене света рада и како је у току преиспитивање репрезентативности некад репрезентативних организација, ово је можда и јединствена прилика да се Синдикат сам, или у коалицији са неком другом организацијом, наметне као репрезентативан на нивоу Покрајине и на нивоу Републике, што је можда високо постављен циљ, али не и недостижан, пошто у овом тренутку у саставу Синдиката већ су два репрезентативна синдиката – у просвети и култури, а у савезу који смо раније закључили са УСС Слогом“ у УРСС, репрезентативан је и Синдикат организација правосудних органа Србије – СОПОС.

Нови Сад, 10.05.2010.год.                              

проф. Хаџи Здравко М. Ковач
                                                         председник ИО НСЈСВ

.......................................................................................................................................................

Решење о упису НСЈС у Регистар синдиката
26.07.2010.

adobe_reader_logo_resize

Акт о оснивању
Независног синдиката јавних служби Војводине

05.05.2010.

adobe_reader_logo_resize

Акт о оснивању
Независног синдиката радника у култури Војводине

02.03.2010.

adobe_reader_logo_resize

 

© 2010 jun nsjs