Baner-veliki-gornji nBanner-desni-166x129e-mail:
sindiso@sbb.rs


Можете нас пронаћи и придружити нам се:

Канцеларија у Зрењанину
Пупинова бр.7
Тел: 023 515 757

Канцеларија у Сомбору
Трг Светог Тројства 3
Тел: 025 420 093

Канцеларија у Новом Саду
ПЦ “Аполо”
Трг Слободе 3
Тел: 021 6616 886

navBar_bg
header_r
banner-javne-sluzbe1-a-siri
navBar_bg

Pravnici odgovaraju

FIKCIJA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

08.05.2019.

Troškovi prevoza - Naknada za slučaj nezaposlenosti

03.05.2019.

Ništavost osnivačkog akta privrednog društva

25.03.2019.

Porez na imovinu privrednog društva

25.03.2019.

Povećanje osnovnog kapitala akcionarskog društva

25.03.2019.

Prekovremeni rad na poslovima sa skraćenim radnim vremenom

25.03.2019.

Premeštaj bez aneksa ugovora o radu

25.03.2019.

Priroda zapisnika sa sednice skupštine AD

25.03.2019.

Dostavljanje rešenja zaposlenom - teret dokazivanja

19.03.2019.

Otkaz zbog nepristojnog ponašanja prema pretpostavljenom

19.03.2019.

Prava iz PIO nisu prenosiva na druga lica

19.03.2019.

Pravo na otpremninu pri odlasku u penziju

19.03.2019.

Prestanak potrebe za radom zaposlenog

19.03.2019.

Teret dokazivanja prava na naknadu troškova prevoza

19.03.2019.

Novčana naknada zbog skraćenog radnog vremena zaposlenog sa invaliditetom

07.03.2019.

Obaveza dostavljanja finansijskih izveštaja APR

07.03.2019.

Premeštaj zaposlenog na složenije poslove uz probni rad

07.03.2019.

Uključivanјe u obavezno osiguranјe lica koja nisu obavezno osigurana

07.03.2019.

Zabrana konkurencije

07.03.2019.

Evidencija internog tržišta rada za državne službenike

07.03.2019.

Nadzorni odbor d o o

07.03.2019.

Punomoćje za glasanje na skupštini d o o

07.03.2019.

Ugovor o dopunskom radu

07.03.2019.

Uvođenјe radnog vremena kraćeg od 40 časova nedeljno

07.03.2019.

INFO SLUŽBA U ALTERNATIVNIM NAČINIMA REŠAVANJA SPOROVA

06.03.2019.

PRESTANAK RADNOG ODNOSA U STEČAJU

06.03.2019.

SKRAĆENO RADNO VREME

06.03.2019.

TOPLI OBROK I REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR

05.03.2019.

Isplata troškova za prevoz u novcu

22.02.2019.

Odgovori organizma na stresne situacije

22.02.2019.

Odsustvo sa rada i dani praznika

22.02.2019.

Pravo na koriščenje godišnjeg odmora

22.02.2019.

Rad kod drugog poslodavca

22.02.2019.

Radni odnos sa nepunim radnim vremenom

22.02.2019.

Minimalna zarada

21.02.2019.

Otpor prema organizacionim promenama

21.02.2019.

Višak ostvarenih sati i slobodni dani

21.02.2019.

NAKNADA U SLUČAJU PRIVREMENE NEZAPOSLENOSTI

20.02.2019.

OTKAZ OD STRANE ZAPOSLENOG

20.02.2019.

POKRETANJE POSTUPKA PRED USTAVNIM SUDOM

20.02.2019.

PREKOVREMENI RAD PO POZIVU U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

20.02.2019.

PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH

20.02.2019.

REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH

20.02.2019.

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

20.02.2019.

DOKAZIVANJE U RADNOM SPORU

19.02.2019.

NAKNADA ŠTETE KOJU JE PRETRPEO ZAPOSLENI

19.02.2019.

NAKNADA ZBOG UMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI

19.02.2019.

PRAVO NA NAKNADU ZA ODVOJENI ŽIVOT

19.02.2019.

PRETVARANJE RADA NA ODREĐENO U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO

19.02.2019.

REŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI

19.02.2019.

ROK ZA IZJAVLJIVANJE USTAVNE ŽALBE

19.02.2019.

ROK ZA TUŽBU ZBOG SMETANJA DRŽAVINE

19.02.2019.

TOPLI OBROK I REGRES

19.02.2019.

ZAŠTITA SAMOHRANOG RODITELJA OD OTKAZA

19.02.2019.

NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE ZAPOSLENOM

18.02.2019.

NEZAKONIT OTKAZ PO OSNOVU VIŠKA ZAPOSLENIH

18.02.2019.

OTKAZ ZBOG FALSIFIKOVANE DIPLOME

18.02.2019.

PASIVNA LEGITIMACIJA U RADNOM SPORU

18.02.2019.

PRAVO NA USKLAĐIVANJE PENZIJE

18.02.2019.

SLOBODA MIŠLJENJA I IZRAŽAVANJA

18.02.2019.

USTAVNA ŽALBA I TROŠKOVI POSTUPKA

18.02.2019.

VIŠAK ZAPOSLENIH - PRIMENA KRITERIJUMA

18.02.2019.

ZABRANA POVRATNOG DEJSTVA OPŠTIH PRAVNIH AKATA

18.02.2019.

ZARADE U JAVNOM PREDUZEĆU

18.02.2019.

Odluka Ustavnog suda o zastarevanju-Uz-6014-2015

14.02.2019.

Stav Upravnog suda o postupanju po tužbi zbog ćutanja uprave-Su II-17 25.18

14.02.2019.

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA NA STANU PO OSNOVU UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

12.02.2019.

PRAVA PORODILJE AKO SE VRATI NA POSAO PRE GODINE DANA

12.02.2019.

PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI

12.02.2019.

UCEŠĆE U DOBITI ČLANA doo

12.02.2019.

UGOVOR O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA

12.02.2019.

Primena POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

08.02.2019.

Naknada štete po usnovu pretrpljenjih duševnih bolova

08.02.2019.

Naknada usled primenjivanja nezakonitog akta

08.02.2019.

Obaveze poslodavca da zaposlenog vrati na rad

08.02.2019.

Odgovornost države za nezakonit rad njenih organa

08.02.2019.

Otkazivanje ugovora o radu zbog alkoholisanosti

08.02.2019.

Pravo na OTPREMNINU PRI ODLASKU U PORODIČNU PENZIJU

08.02.2019.

Primena Posebnog kolektivnog ugovora

08.02.2019.

Učešće u dobiti poslodavca

08.02.2019.

Uslovi za umanjenje zarade

08.02.2019.

 

 

materijal iz prethodnog perioda možete pregledati OVDE ...

ARROWBACK

© 2010 jun nsjs

web design - S.Turinski

navBar_bg
navBar_bg

Pogledajte Press Clipping