nBanner-desni-166x129e-mail:
sindiso@sbb.rs


Можете нас пронаћи и придружити нам се:

Канцеларија у Зрењанину
Пупинова бр.7
Тел: 023 515 757

Канцеларија у Сомбору
Трг Светог Тројства 3
Тел: 025 420 093

Канцеларија у Новом Саду
ПЦ “Аполо”
Трг Слободе 3
Тел: 021 6616 886

navBar_bg
header_r
banner-javne-sluzbe1-a-siri
navBar_bg navBar_bg

Правници одговарају

Doprinosi za osnivača Privrednog Društva koje nije u radnom odnosu u tom privrednom društvu

08.05.2018.

Korišćenje godišnjeg odmora i bolovanje

08.05.2018.

Stručno usavršavanje zaposlenih u JLS

08.05.2018.

Upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu

08.05.2018.

Uslovi za imenovanje direktora javnog preduzeca

08.05.2018.

Odgovornost Republike za štetu koju državni službenik prouzrokuje

08.05.2018.

Licenca za stečajnog upravnika

04.05.2018.

Premeštaj državnog službenika

04.05.2018.

Umanjenje zarade po osnovu radnog učinka

04.05.2018.

Uvećanje zarade po osnovu minulog rada

04.05.2018.

Disciplinska odgovornost zaposlenog u školi

26.02.2018.

Položaj službenika koji nije zadovoljio

26.02.2018.

Radno vreme kraće od 40 časova nedeljno

26.02.2018.

Ugovor o delu

26.02.2018.

Ostvarivanje prava na godišnji odmor

01.02.2018.

Alternativni načini rešavanja sporova

01.02.2018.

Dostavljanje ANEKSA Ugovora o radu

01.02.2018.

Prestanak radnog odnosa u stečaju

01.02.2018.

Uvođenje skraćenog radnog vremena

01.02.2018.

Pravo na penziju

31.01.2018.

Dužina godišnjeg odmora

29.08.2017.

Plaćanje sindikalne članarine

29.08.2017.

Pravo na godišnji odmor s nepunim radnim vremenom

29.08.2017.

Privremeni premeštaj državnog službenika

29.08.2017.

Radni odnos na određeno vreme

29.08.2017.

GODIŠNJI ODMOR

19.06.2017.

Isplata naknade za slučaj nezaposlenosti i odlazak u penziju

28.03.2017.

Produženje ugovora o radu na određeno vreme u javnom preduzeću

28.03.2017.

Uplate doprinosa za stranca osnivača pravnog lica u Srbiji

28.03.2017.

Utvrđivanje najnižeg iznosa penzije po različitim osnovama

28.03.2017.

Pobijanje rešenja o reprezentativnosti sindikata

23.03.2017.

Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada

23.03.2017.

Naknada za slučaj udaljenja sa rada zbog pritvora

23.03.2017.

Obavljanje poslova preko omladinske zadruge

23.03.2017.

Zaštita trudnice od otkaza ugovora o radu

23.03.2017.

Fikcija o zasnivanju radnog odnosa

21.03.2017.

Nepristojno ponašanje zaposlenog prema pretpostavljenom

21.03.2017.

Pravo na naknadu troškova na ime ishrane za vreme rada

21.03.2017.

Rok zastarelosti za otkazivanje ugovora o radu

21.03.2017.

Utvrđivanje konkretnih propusta zaposlenog

21.03.2017.

Odbacivanje tužbe u radnom sporu

06.03.2017.

Osnovi za izjavljivanje ustavne žalbe

06.03.2017.

Otkazivanje ugovora o privremenim poslovima

06.03.2017.

Utvrđenje postojanja radnog odnosa

06.03.2017.

Uzimanje alkohola kao povreda radne discipline i otkazivanje ugovora o radu

06.03.2017.

Posledice gubitka radne sposobnosti službenika

04.03.2017.

Pravo na novčanu naknadu u sluč. sporazumnog prekida radnog odnosa

04.03.2017.

Radno vreme kraće od 40 časova nedeljno

04.03.2017.

Zabrana noćnog i prekovremenog rada

04.03.2017.

Pravni režim zasnivanja radnog odnosa

04.03.2017.

 

materijal iz prethodnog perioda možete pregledati OVDE ...

ARROWBACK

© 2010 jun nsjs