nBanner-desni-166x129e-mail:
sindiso@sbb.rs


Можете нас пронаћи и придружити нам се:

Канцеларија у Зрењанину
Пупинова бр.7
Тел: 023 515 757

Канцеларија у Сомбору
Трг Светог Тројства 3
Тел: 025 420 093

Канцеларија у Новом Саду
ПЦ “Аполо”
Трг Слободе 3
Тел: 021 6616 886

navBar_bg
header_r
banner-javne-sluzbe1-a-siri
navBar_bg navBar_bg

Pravnici odgovaraju

Odluka Ustavnog suda o zastarevanju-Uz-6014-2015

14.02.2019.

Stav Upravnog suda o postupanju po tužbi zbog ćutanja uprave-Su II-17 25.18

14.02.2019.

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA NA STANU PO OSNOVU UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

12.02.2019.

PRAVA PORODILJE AKO SE VRATI NA POSAO PRE GODINE DANA

12.02.2019.

PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI

12.02.2019.

UCEŠĆE U DOBITI ČLANA doo

12.02.2019.

UGOVOR O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA

12.02.2019.

Primena POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

08.02.2019.

Naknada štete po usnovu pretrpljenjih duševnih bolova

08.02.2019.

Naknada usled primenjivanja nezakonitog akta

08.02.2019.

Obaveze poslodavca da zaposlenog vrati na rad

08.02.2019.

Odgovornost države za nezakonit rad njenih organa

08.02.2019.

Otkazivanje ugovora o radu zbog alkoholisanosti

08.02.2019.

Pravo na OTPREMNINU PRI ODLASKU U PORODIČNU PENZIJU

08.02.2019.

Primena Posebnog kolektivnog ugovora

08.02.2019.

Učešće u dobiti poslodavca

08.02.2019.

Uslovi za umanjenje zarade

08.02.2019.

 

 

materijal iz prethodnog perioda možete pregledati OVDE ...

ARROWBACK

© 2010 jun nsjs