Baner-veliki-gornji nBanner-desni-166x129e-mail:
sindiso@sbb.rs


Можете нас пронаћи и придружити нам се:

Канцеларија у Зрењанину
Пупинова бр.7
Тел: 023 515 757

Канцеларија у Сомбору
Трг Светог Тројства 3
Тел: 025 420 093

Канцеларија у Новом Саду
ПЦ “Аполо”
Трг Слободе 3
Тел: 021 6616 886

navBar_bg
header_r
banner-javne-sluzbe1-a-siri
navBar_bg

Прописи

Prava i obaveza radnika i poslodavaca u toku vanrednog stanja

25.03.2020.

Програм достојанственог рада за Републику Србију 2019 - 2022.

07.10.2019.

Упутство за отпремнине

11.03.2016.

Закон о максималном броју запослених у јавном сектору

11.03.2016.

Одлука о максималном броју запослених

09.12.2015.

Организације запослених и послодаваца

09.2015.

Закон о смањењу зарада

11.2014.

Новине у прописима

05.2014.

Уредба - запошљавање

12.2013

Закон о раду

2005.

Закон о буџету Републике Србије за 2010.годину

2010.

Закон о општем управном поступку

2010.

Закон о спречавању злостављања на раду

 

Породични закон

2005.

Закон о безбедности и здрављу на раду

 

Закон о мирном решавању радних спорова

2005.

Закон о социјално-економском савету

 

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

2006.

Закон о штрајку

 

Закон о забрани пушења

 

Колективни уговори

Општи колективни уговор

2005.

 

 

 

 

Предлози закона

Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o štrajku

Maj, 2018.

Нацрт zakona o štrajku

Maj, 2018.

Obrazac za komentare

Maj, 2018.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o štrajku

Maj, 2018.

Радна верзија нацрта Закона о изменама и допунама Закона о раду

Decembar,2013.

Радна верзија нацрта Закона о изменама и допунама Закона о раду са предлозима

Oktobar, 2013.

Нацрт Закона о штрајку

Јул, 2013.

Предлог ДЕКЛАРЦИЈЕ о заштити права АПВ

13.04.2013.

Предлог Закона о раду труднице

09.04.2013.

Нацрт Закона о штрајку

Maj, 2011.

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама

2010.

Формулари

Предлог за покретање поступка мирног решавања радног спора

2010.

Упут за остваривање правне помоћи

29.09.2014.

 

 

Препоруке

Препорука у начину решавања колективног радног спора

22.01.2014.

 

 

 

 

Стручна мишљења

Закључивање УГОВОРА о делу

04.02.2014.

 

 

 

 

© 2010 jun nsjs

web design - S.Turinski

navBar_bg
navBar_bg

Pogledajte Press Clipping